Financiële KPI's

De financiele administratie moet transparant en inzichtelijk zijn. KPI's in Power BI kunnen u hierbij helpen.

Onderaan de streep wil je weten hoe je presteert als bedrijf. Hiervoor duiken we in de financiële administratie. Menig administratiepakket kan een balans, verlies & winst of cashflow rapportage uit draaien. Het wordt vaak al complexer zodra je meerdere vestigingen hebt in verschillende landen. Consolidatieregels (eliminatie) worden dan veelal gehanteerd en een mix van verdichtingsstructuren waarover gerapporteerd moet kunnen worden.

Als bedrijf wil je kunnen meten hoe je er financieel voorstaat en bij voorkeur ook wat de forecast is voor een komende periode in zowel omzet als kosten.
Dit wil je veelal uitdrukken in een aantal KPI's. Hierbij kunnen wij denken aan een ROI (Return on Investment) of bijv. de Cash-to-Cash Cycle Time.


Bent u op zoek naar meer structuur in uw financiële rapportage en de hierbij horende KPI’s? Neem dan contact met mij op via Ron@fenalytics.nl!