Grip op Voorraad

Grip krijgen op de voorraad en de daarmee gepaarde kosten is een grote uitdaging voor veel bedrijven.

Als bedrijf wil je niet te veel voorraad aanhouden, dit kost je geld en na verloop van tijd moet je de voorraad (deels) afschrijven. Anderzijds wil je niet een te lage voorraad aanhouden, dit kost je namelijk ook geld in de vorm van omzet die je kan mislopen (en bijbehorende reputatieschade).

Hoe breng je vraag- en aanbod echter bij elkaar? Een modern ERP-systeem voorziet in de transactionele werking van de voorraad. Bepaalde trends en patronen missen we echter vaak. Kunt u de volgende vragen zo beantwoorden?

- Wat is de gemiddelde omloopsnelheid van product X in artikelgroep A?
- Voor welke producten houden we een te hoge of te lage voorraad aan?
- Is er een match tussen de voorraadtrend en onze verwachte salesforecast?
- Hoe ontwikkelen de kostprijzen van onze producten zich (staan onze marges onder druk)? Zijn we op prijs nog wel concurrerend in de markt?

Bent u op zoek naar antwoorden voor bovenstaande vragen in uw bedrijf? Neem dan contact met mij op via Ron@fenalytics.nl!